Cariës-risicotest

Cariës-risico test

Cariës is een dynamisch multifactorieel proces, dat zich grotendeels afspeelt op het snijvlak tussen biofilm en tand. Voor de behandelaar is het belangrijk om te weten wat het cariësrisico is van hun patiënten. Zo kan deze inschatten wat de kans is dat hun patiënt opnieuw cariës zal ontwikkelen. Het cariësrisico is dan ook de belangrijkste factor binnen het cariësmanagement. Aan de hand van het cariësrisico kunnen mondzorgkundigen het behandelplan van hun patiënt opstellen of aanpassen. Ook voor de patiënten is het cariësrisico een leidraad en een houvast om het risico te verminderen.

De cariës test is een complete test die niet alleen rekening houdt met biologische parameters, maar ook met klinische. De uitslag geeft een goed beeld van het cariës risico van de patiënt. Het advies is gebaseerd op het advies van cariësrpreventie van het Ivoren Kruis.

 
Wanneer voert u de cariës test uit?

Als u een inschatting van het cariësrisico van uw patiënt wilt maken

Hoe voert u deze cariës test uit?

U vangt speeksel van de patiënt op in een verzamelbuis

Welke biologische parameters worden er bepaald?

  • Streptococcus mutans
  • Lactobacillus spp.
  • Totaal aantal bacteriën
  • Speeksel secretie snelheid
  • Buffercapaciteit

Met welke techniek wordt deze cariës test uitgevoegd?

Streptococcus mutans, Lactobacillus spp en totaal aantal bacteriën worden met de nauwkeurige real-time PCR test geanalyseerd. Speekselsecretiesnelheid en buffercapaciteit worden met klassieke laboratoriumtechnieken bepaald.

Hoe ziet de uitslag van de Cariës-risico test eruit?

Het therapie advies is er op gericht om het cariës risico maximaal te reduceren. Het advies dient als leidraad bij de behandeling van uw patiënt.