Carpegen® Perio Diagnostics

Carpegen® Perio Diagnostics

Real-Time PCR voor de kwantitatieve bepaling van 7 paropathogene bacteriën en de totale bacteriële belasting.

Carpegen® Perio Diagnostics wordt in de volgende gevallen met succes toegepast:

 • als hulp bij het opstellen van een parodontaal behandelplan
 • als hulp bij het opstellen van een behandelplan bij peri-implantitis
 • als controle van het behandelresultaat en voor het plannen van de gewenste vervolgbehandeling bij een patiënt
 • voor het inschatten van het risico bij implantologische, prothetische en orthodontische behandelingen
 • om een verantwoorde en doelmatige behandeling te documenteren (ook in het geval van recidief of het verlies van een implantaat)

Carpegen® Perio Diagnostics voldoet aan de eisen van een moderne microbiologische test:

Innovatieve Real-Time PCR
De betrouwbare Carpegen® Perio Diagnostics test is gebaseerd op de modernste moleculaire diagnostische methode Real-Time PCR en garandeert – in tegenstelling tot oudere laboratoriumtechnieken – een 100% betrouwbare uitslag.

Hoge specificiteit en sensitiviteit
Met Carpegen® Perio Diagnostics worden uitsluitend paropathogene bacteriën aangetoond.
Door toepassing van een betrouwbare techniek met hoge specificiteit is het aantonen van verwante, maar niet pathogene bacteriën, uitgesloten.

Carpegen® Perio Diagnostics wordt ook gekenmerkt door de hoogste sensitiviteit met een gedefinieerde ondergrens van 100 bacteriële cellen. Daardoor garandeert de test betrouwbare resultaten, ook in het geval van bijvoorbeeld het lasting kunnen samplen van plaque in bloedende of pussende pockets.
Door het stabiele doelmolecuul DNA aan te tonen, worden vals-negatieve uitslagen ten gevolge van degradatie van de samples uitgesloten.

Het spectrum van paropathogene bacteriën
De test omvat de 7 belangrijke indicator bacteriën voor parodontitis en peri-implantitis:

 • Aggregatibacter actinomycetemcomitans
 • Porphyromonas gingivalis
 • Tannerella forsythia
 • Treponema denticola
 • Fusobacterium nucleatum ssp
 • Prevotella intermedia
 • Parvimonas micra

Daarmee toont Carpegen® Perio Diagnostics de bacteriesoorten aan die bij 99,8% van alle parodontale aandoeningen voorkomen.

Bovendien wordt het totale aantal van de in de samples aanwezige bacteriën vastgesteld zodat het aandeel van de paropathogen bacteriën daarin kan worden bepaald (%).

Exacte kwantificering en de relatie met de totale bacteriële belasting
De exacte kwantificering van paropathogene bacteriën in combinatie met de totale bacteriële belasting maakt het mogelijk om de microbiële situatie vóór en na de behandeling duidelijk te beoordelen.

De totale bacteriële belasting is een absoluut noodzakelijke referentie (neutralisering van onvermijdelijke variaties bij het samplen) in de microbiële parodontale diagnostiek die gestandaardiseerde en daardoor vergelijkbare resultaten geeft. Zo is controle op het verloop van de behandeling en het geven van een betrouwbaar behandeladvies mogelijk.

Gecontroleerde kwaliteit en automatisering
De door Carpegen® Perio Diagnostics gebruikte Real-Time PCR technologie biedt uitstekende mogelijkheden voor de automatisering van en controle op de totale analyse. Elke afzonderlijke reactie wordt op zijn juistheid gecontroleerd. Zo kunnen, in combinatie met interne controle, vals-negatieve of naar onder afwijkende resultaten worden uitgesloten. Samples van een patiënt worden bij aankomst op het laboratorium voorzien van een duidelijke barcode die verwisseling van de samples of de uitslagen onmogelijk maakt.
Handmatig ingrijpen in het sterk geautomatiseerde proces is nergens vereist.

Verslag van de resultaten van de analyse
De uitslag van de resultaten van de analyse vormt een betrouwbare hulp bij de keuze voor een optimale parodontale behandeling. Tegelijkertijd biedt de uitslag een ideaal hulpmiddel voor een succesvolle communicatie met en motivatie van de patiënt.

Naast de resultaten van de test bevat de toegezonden uitslag ook aanbevelingen voor de individuele patiënt die zijn gericht op de microbiologische testuitslagen en zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Duitse Vereniging voor Parodontologie. Het verslag van de resultaten van de analyse en de aanbevelingen voor behandeling zijn binnen enkele dagen beschikbaar.