OralDent Diabetes Screeningtest

Waarom testen op diabetes in de tandheelkunde?

Parodontitis wordt veroorzaakt door bacteriële tandplaque. De ernst en de omvang van parodontitis worden onder andere bepaald door de soorten bacteriën die in de tandplaque aanwezig zijn.

Daarnaast kunnen ook diabetes, stress, roken, voeding, medicijngebruik en andere factoren veel invloed uitoefenen op het ontstaan en de ernst van parodontitis. Die factoren dienen dus zoveel mogelijk te worden geëlimineerd voor een goed en stabiel parodontaal behandelresultaat.

Een test op bloedglucosewaarden kan aantonen of een patiënt diabetes heeft. Als dat het geval is, zal behandeling van de diabetes in sterke mate kunnen bijdragen aan een goed parodontaal behandelresultaat! Naast de invloed op parodontitis kan diabetes ook een rol spelen bij het ontstaan van cariës, schimmelinfecties, een droge mond, een pijnlijk of branderig gevoel in de mond en smaakverandering.

Reguleren van de bloedglucosewaarden naar normale waarden zal ook in die gevallen een sterke verbetering opleveren van mondproblemen.

Met de DentalCens Diabetes Screeningtest kunt u zelf in uw praktijk een patiënt op diabetes testen. Het voordeel voor de patiënt is dat die voor een bloedtest niet apart naar bijvoorbeeld de huisarts, een laboratorium of een ziekenhuis hoeft te gaan en voor uzelf dat u binnen een paar dagen de uitslag van de test krijgt.

Diabetes en de mond

Wisselende bloedglucosewaarden zorgen voor een verminderde weerstand bij diabetespatiënten. Die zijn daardoor erg vatbaar voor ontstekingen, ook in de mond. Zo blijkt uit onderzoek dat bij mensen met parodontitis veel vaker diabetes type 2 voorkomt dan bij mensen zonder parodontitis. Vaak weten deze patiënten dat zelf nog niet. Bovendien blijkt dat parodontitis het ontstaan van diabetes type 2 kan bevorderen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan! Het is daarom van groot belang dat zowel de parodontitis als de diabetes worden behandeld. OralDent kan daarbij behulpzaam zijn met de OralDent Diabetes Screeningtest en Carpegen®Perio Diagnostics.

Hoe werkt de screeningtest?

  1. U bestelt een diabetestest.
  2. U ontvangt daarna een testsetje met alle benodigdheden voor de diabetestest.
  3. Door een simpel prikje in de vinger wordt wat bloed verzameld in een buisje.
  4. Dit buisje wordt per post opgestuurd naar het laboratorium.
  5. Na enkele dagen ontvangt u de uitslag. Een patiënt die diabetes blijkt te hebben, verwijst u vervolgens naar de huisarts die verder zorg kan dragen voor de behandeling van de diabetes.