Workshops

INSCHRIJVING WORKSHOP ORALDENT

OralDent organiseert jaarlijks workshops over: probiotica, microbiologische diagnostiek en de toepassing daarvan in de praktijk. Bent u daarin geïnteresseerd en wilt u daarover op de hoogte gehouden worden, dan horen wij dat graag van u: info@www.oraldent.nl

De workshops zijn gratis te bezoeken.

Workshop:

Probiotica en antibiotica
Spreker: Dr.Karen Koning  en S.W. van Wermeskerken
Datum:  9 oktober 2018 KRM-punten : 2
Tijd: inloop 19:00 – start 19:30
Locatie : Dental Care Utrecht  | Wilhelminapark 26. 3581 NE Utrecht

Omschrijving Workshop
U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van probiotica voor de darmgezondheid. Er zal een update van de huidige wetenschappelijke stand van zaken gegeven worden.. Aan bod zal komen wat probiotica precies zijn en wat de verschillen tussen de verschillende probiotica zijn. Zo gelden de eigenschappen van de ene stam niet noodzakelijk voor een andere stam, zelfs al hebben stammen dezelfde naam (bijvoorbeeld Lactobacillus acidophilus).

Daarnaast zal toegelicht worden hoe probiotica kunnen zorgen voor een gezondheid bevorderende effect. Wat zijn de werkingsmechanismen? Ook zal aandacht worden besteed aan de veiligheid van probiotica. Hoe wordt deze bepaald? En kan iedereen zonder problemen probiotica gebruiken? Wat is het wetenschappelijk bewijs hiervoor? Er zal een overzicht worden geven van de aandoeningen waarbij probiotica in een groot aantal studies positieve en significante effecten lieten zien (de zogenaamde A claims) en de toepassingsgebieden waar het aannemelijk lijkt dat probiotica kunnen bijdragen. Hierbij zullen probiotica bij antibiotica gebruik centraal staan.

In de praktijk komen vele vragen naar boeven. Wanneer zet ik een probioticum in, waarom en hoe lang? Kan het gecombineerd worden met andere medicijnen ? Wat merkt de patiënt? En welk probioticum moet ik nu nemen? Er zijn ontzettend veel probiotica producten op de markt. Vaak is het voor health professionals moeilijk om door de bomen het bos te zien. Want hoe herken ik nou een goed probioticum? Kan ik het altijd aan iedereen adviseren en welk product dan? Kan ik probiotica wel gelijktijdig met antibiotica adviseren? Zijn probiotica in alle gevallen werkzaam In het laatste deel van de lezing zal daarom worden ingespeeld op de praktische behoefte van de zorgprofessional.

Voorwaarden
De workshops zijn gratis te bezoeken. Indien u niet aanwezig bent zonder afmelding of binnen 24 uur  brengen wij u 25 euro in rekening.